Inschrijving
BOUCLES DES ARDENNES 

17.09.2022

De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld van 160€ voor een gewone inschrijving en 300€ als sponsor op rekeningnummer:

BE29 7350 5992 4564 met vermelding "naam piloot + BDA2022

LET OP NIEUW REKENINGNUMMER !

Bedankt voor de inzending!
U ontvangt een bevestigingsmail